kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XXIX Sesja Rady Powiatu w Bochni

XXIX Sesja Rady Powiatu w Bochni

Dodano: 25.10.2017 12:00 XXIX Sesja Rady Powiatu w Bochni
W dniu 27. października 2017 roku (tj. piątek) o godz.14.00, w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 - I piętro. odbędzie się XXIX Sesja Rady Powiatu w Bochni.

PORZĄDEK OBRAD XXIX SESJI RADY POWIATU W BOCHNI W DNIU 27. października 2017 ROKU:

1.    Otwarcie XXIX sesji Rady.
2.    Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2017 rok.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027.
6.    Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXV/351/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających powiatowi bocheńskiemu oraz jego jednostkom podległym.
7.    Informacja o pracy szkół w roku szkolnym 2016/17 w zakresie osiągniętych wyników (egzamin dojrzałości, egzaminy zawodowe, osiągnięte wyniki sportowe, olimpiady i konkursy).
8.    Informacja o pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bochni za rok szkolny 2016/2017 .
9.    Informacja o realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska za 2016 rok.
10.    Informacja Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie o stanie środowiska na obszarze województwa  małopolskiego w 2016 roku ze szczególnym uwzględnieniem powiatu bocheńskiego.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia „Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej”
12.    Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych oraz członków Zarządu Powiatu, Sekretarza, Skarbnika i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.
13.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
14.    Interpelacje i zapytania radnych.
15.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16.    Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.
17.    Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady.

kh