kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XXIX SESJA RADY POWIATU W BOCHNI

XXIX SESJA RADY POWIATU W BOCHNI

Dodano: 26.04.2013 10:00 XXIX SESJA RADY POWIATU W BOCHNI
W dniu 30 kwietnia 2013 roku o godzinie 10,00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni odbędzie się XXIX SESJA RADY POWIATU W BOCHNI, której tematami będzie:

1. Otwarcie XXIX sesji Rady.

2. Przyjęcie wniosków  o zmianę porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu bocheńskiego na 2013 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2023.

6. Podjęcie uchwały w sprawie obligacji powiatowych oraz zasad ich zbywania i wykupu.

7. Informacja o działaniach Zarządu na rzecz pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych na realizację zadań powiatu.

8. Informacja o działaniach na rzecz promocji powiatu podejmowanych w 2012 roku.

9. Informacja o udziale powiatu w Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Związku Powiatów Polskich oraz o współpracy partnerskiej.

10. Informacja o realizacji w 2012 roku zadań ujętych w uchwalonych przez Radę Powiatu strategiach.

11. Ocena zasobów pomocy społecznej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2015.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Bocheńskiego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Bocheński.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wygaszenia prawa nieodpłatnego użytkowania dla nieruchomości składającej się z działek nr 2959 i nr 2960 położonej w Bochni przy ul. Campi 21, stanowiącej własność Powiatu Bocheńskiego.

16. Interpelacje i zapytania radnych.

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

18. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

19. Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.

20. Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady.