kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XXIV Sesja Rady Powiatu

XXIV Sesja Rady Powiatu

Dodano: 23.09.2008 00:00 XXIV Sesja Rady Powiatu

26 września br o godzinie 10.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni odbędzie się XXIV sesja Rady Powiatu.

PORZĄDEK OBRAD XXIV SESJI RADY POWIATU :

1. Otwarcie XXIV sesji Rady.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.

4. Zmiany w uchwale budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2008 rok - podjęcie uchwały.

5. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bocheńskiego
w I półroczu roku 2008.

6. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w I półroczu 2008 roku.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu roku 2008.

8. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni o realizacji w roku 2007 „Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia niektórych dróg publicznych na terenie Powiatu Bocheńskiego kategorii dróg powiatowych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia niektórych dróg publicznych na terenie Powiatu Bocheńskiego do kategorii dróg powiatowych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na zawarcie z MM - STALMET s.c. Michał Kukla, Krystyna Kukla kolejnej umowy na dzierżawę niezabudowanej części działki nr 256/21 o pow. 0.0750 ha położonej w Siedlcu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/60/2003 Rady Powiatu w Bochni
z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie powołania Kapituły honorowego wyróżnienia „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego”

13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego
w zakresie skargi Radnego Pana Ludwika Węgrzyna na działania i zaniechania Starosty Bocheńskiego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Bocheńskiego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni.

16. Interpelacje i zapytania radnych.

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

18. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

19. Wnioski i oświadczenia Radnych.

20. Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady.