kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XXIV Sesja Rady Powiatu w Bochni

XXIV Sesja Rady Powiatu w Bochni

Dodano: 26.01.2009 11:00 XXIV Sesja Rady Powiatu w Bochni

30 stycznia 2009 roku o godzinie 10:00 w sali obrad  Starostwa Powiatowego w Bochni odbędzie się XXIX Sesja Rady Powiatu w Bochni, której tematem będzie:


1.Otwarcie XXIX sesji Rady.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
4.Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w roku 2008 - podjęcie uchwały.
5.Ocena bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie powiatu bocheńskiego – informacje:
- Komendy Powiatowej Policji
- Prokuratury Rejonowej w Bochni
- Sądu Rejonowego w Bochni
- Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Bochni (stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego).
6.Informacja o działaniach:
- Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na obszarze Powiatu
- Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu
7.Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w II półroczu 2008 r.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bochni”.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Statutu Powiatu Bocheńskiego”.
10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczanych na te zadania w Powiecie Bocheńskim w roku 2009.
11.Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia programu  Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Bocheńskim na rok 2009.
12.Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2009 -2013.
13.Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywana  Problemów Społecznych Powiatu  Bocheńskiego na lata 2009-2013.
14.Informacja z realizacji szczepień przeprowadzonych w roku 2008 w ramach „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych i meningokokowych wśród dzieci i młodzieży z grup największego ryzyka zamieszkałych na terenie Powiatu Bocheńskiego”.
15.Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXII/182/2008 Rady Powiatu w Bochni   z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych i meningokokowych wśród dzieci i młodzieży z grup największego ryzyka zamieszkałych na terenie Powiatu Bocheńskiego” .
16.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi w przedmiocie  wykonywania działań zarządcy drogi powiatowej.
17.Rozpatrzenie skargi w przedmiocie wykonywania działań zarządcy drogi powiatowej.
18.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego        w sprawie skargi Pana  Tadeusza Lisa na  działalność Starosty Bocheńskiego.
19.Interpelacje i  zapytania radnych.
20.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
21.Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
22.Wnioski i oświadczenia Radnych.
23.Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady.