kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XXIV sesja Rady Powiatu w Bochni

XXIV sesja Rady Powiatu w Bochni

Dodano: 27.11.2012 09:00  XXIV sesja Rady Powiatu w Bochni
W dniu 30. listopada 2012 roku (tj. piątek) o godz.10.00, w sali wiejskiej w Rzezawie ul. Kościelna 8. odbędzie się XXIV sesja Rady Powiatu w Bochni.

 

 

 

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD:


1. Otwarcie XXIV sesji Rady.

2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu bocheńskiego na 2012 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2020.

6. Informacja o funkcjonowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” w 2011 rok.

7. Informacja o działalności Domu Dziecka w Bochni, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Bochni za 2011 rok.

8. Informacja o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni za 2011 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Powiecie Bocheńskim.

11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XVI/176/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 24 lutego 2012 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę miejsca przy bramie głównej SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej przy ul. Krakowskiej 31 stanowiącej własność Powiatu Bocheńskiego w drodze bezprzetargowej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu Pomocy Społecznej w Bochni.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVII/212/08 Rady Powiatu w Bochni z dnia 19. listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rozdzielu.

19. Interpelacje i zapytania radnych.

20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

21. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

22. Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.

23. Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady.