kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XXIV Sesja Rady Powiatu w Bochn

XXIV Sesja Rady Powiatu w Bochn

Dodano: 24.02.2017 15:00  XXIV Sesja Rady Powiatu w Bochn
Wczoraj odbyła się XXIV Sesja Rady Powiatu w Bochni. Obrady rozpoczęły się od przedstawienia informacji dotyczącej warsztatów Terapii Zajęciowej w Proszówkach. W dalszej części obrad radni zapoznali się m.in. z oceną bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie powiatu bocheńskiego.

 

 

Informacje przedstawiał Komendant Powiatowy Policji w Bochni Mariusz Dymura, który jednoznacznie stwierdził, iż Powiat Bocheński jest najbezpieczniejszym powiatem w Małopolsce. Następnie Komendant Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Kokoszka przedstawił informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego. Komendant z Kokoszka zapoznał także wszystkich zgromadzonych z etapem na jakim obecnie znajdują się prace związane z budową nowej komendy straży pożarnej. Obszerną informację o zrealizowanych inwestycjach na drogach powiatowych przedstawiła także Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Małgorzata Dąbrowska-Zysek .W 2016 roku Powiat Bocheński wydał prawie 12,5 milionów złotych z przeznaczeniem na utrzymanie i modernizację infrastruktury drogowej oraz naprawę dróg i mostów. Z każdym kolejnym rokiem realizujemy przedsięwzięcia, które znacząco wpływają m.in. na wzrost bezpieczeństwa na drogach powiatowych jak również poprawę komfortu jazdy. Od 2015 roku na modernizację infrastruktury drogowej wydaliśmy prawie 30 milionów złotych z czego ponad 12,6 milionów złotych pochodziło z budżetu państwa. Jest to zasługa zarówno zaangażowania i merytorycznej wiedzy naszych pracowników, jak i bardzo dobrej współpracy z gminami, z którymi część tych inwestycji zrealizowaliśmy – mówi starosta bocheński Ludwik Węgrzyn. Natomiast o planowanych inwestycjach z udziałem środków środków zewnętrznych przewidzianych do realizacji  na terenie powiatu, a w tym w bocheńskim szpitalu mówił Dyrektor Wydziału Inwestycji Andrzej Śliwa oraz Dyrektor Szpitala w Bochni Jarosław Kycia. Podczas obrad zmieniono także statut Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz przyjęto Powiatowy Program zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2017-2022.

 

kh