kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XXIII SESJA RADY POWIATU W BOCHNI

XXIII SESJA RADY POWIATU W BOCHNI

Dodano: 25.10.2012 12:10 XXIII SESJA RADY POWIATU W BOCHNI
W dniu 26. października 2012 roku (tj. piątek) o godz.10.00 odbędzie się XXII sesja Rady Powiatu w Bochni . Sesja odbędzie się w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 - I piętro.

PORZĄDEK OBRAD XXIII SESJI RADY POWIATU W BOCHNI W DNIU 26. października 2012 ROKU:

1. Otwarcie XXIII sesji Rady.
2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu bocheńskiego na 2012 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2020.
6. Informacja o pracy szkół w roku szkolnym 2011/12 w zakresie osiągniętych wyników (egzamin dojrzałości, egzaminy zawodowe, osiągnięte wyniki sportowe, olimpiady i konkursy).
7. Informacja o pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bochni za 2011 rok.
8. Informacja o realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska za 2011 rok.
9. Informacja Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie o stanie środowiska na obszarze województwa małopolskiego w 2011 roku.
10. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych oraz członków Zarządu Powiatu, Sekretarza, Skarbnika i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bochni na 2012 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę do dnia 31.12.2022 roku części nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne numer 256/2, 256/8, 256/10, 256/13, 256/21 i 256/34 położonych w Siedlcu, stanowiących własność Powiatu Bocheńskiego w trybie bezprzetargowym na rzecz PULSAR Krzysztof Bogusz Sp.j.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Bocheński prowadzenia niektórych zadań publicznych Gminie Miasta Bochnia.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
17. Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.
18. Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady.