kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XXII sesję Rady Powiatu w Bochni

XXII sesję Rady Powiatu w Bochni

Dodano: 28.12.2016 09:00 XXII sesję Rady Powiatu w Bochni
29. grudnia 2016 roku (tj. czwartek) o godz.10.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni odbędzie się XXII sesję Rady Powiatu w Bochni.

PORZĄDEK OBRAD XXII SESJI:

 

 1. Otwarcie XXII sesji Rady.
 2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2016 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2026.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu bocheńskiego, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016.
 7. Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na rok 2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bocheńskiego na lata 2017-2026.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Bochni na 2017 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bochni na 2017 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Bochni na 2017 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Bochni na 2017 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Bochni na 2017 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Współpracy Międzynarodowej, Kultury i Promocji Rady Powiatu w Bochni na 2017 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kierunków działania Zarządu Powiatu w Bochni na 2017 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Starosty Bocheńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Bocheńskiego za 2016 r
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2017 roku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie  powierzenia przez Powiat Bocheński prowadzenia niektórych zadań publicznych  Gminie Miasta Bochnia.
 19. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 22. Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.
 23. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady.

 

sk