kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XXII sesja Rady Powiatu w Bochni

XXII sesja Rady Powiatu w Bochni

Dodano: 19.09.2012 05:00 XXII sesja Rady Powiatu w Bochni
W dniu 21. września 2012 roku (tj. piątek) o godz.10.00 odbędzie się XXII sesja Rady Powiatu w Bochni . Sesja odbędzie się w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 - I piętro.

PORZĄDEK OBRAD XXII SESJI RADY POWIATU W BOCHNI W DNIU 21. września 2012 ROKU:

1.    Otwarcie XXII sesji Rady.
2.    Przyjęcie wniosków  o zmianę porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/359/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 lutego 2010 r., zmienionej następnie uchwałami: Nr III/22/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r., Nr IX/76/2011 z dnia 3 czerwca 2011 r. oraz Nr XIII/128/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. – dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu bocheńskiego na 2012 rok.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2020.
7.    Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu bocheńskiego w I półroczu 2012 roku.
8.    Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni o realizacji w 2011 roku „Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy”.
9.    Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w I półroczu 2012 r.
10.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2012 roku.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Bocheńskiego.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/176/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 24 lutego 2012 r. wraz ze zmieniającymi ją uchwałami.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zapisów „Strategii Rozwoju Powiatu Bocheńskiego na lata 2007-2013”.
14.    Interpelacje i zapytania radnych.
15.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
17.    Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.
18.    Zamknięcie obrad XXII sesji Rady.