kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XVIII SESJA RADY POWIATU W BOCHNI

XVIII SESJA RADY POWIATU W BOCHNI

Dodano: 26.04.2012 14:00 XVIII SESJA RADY POWIATU W BOCHNI
W dniu 27 kwietnia 2012 roku o godzinie 10:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni odbędzie się XVIII SESJA RADY POWIATU W BOCHNI, której tematami będzie:

1. Otwarcie XVIII sesji Rady.
2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Bocheński prowadzenia niektórych zadań publicznych Gminie Łapanów.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2012 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
7. Informacja o działaniach Zarządu na rzecz pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych na realizację zadań powiatu.
8. Informacja o działaniach na rzecz promocji powiatu podejmowanych w 2011 roku.
9. Informacja o udziale powiatu w Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Związku Powiatów Polskich oraz o współpracy partnerskiej.
10. Informacja o realizacji w 2011 roku zadań ujętych w uchwalonych przez Radę Powiatu strategiach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji celu publicznego polegającego na udostępnieniu bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu osobom przebywającym w budynku Starostwa Powiatowego w Bochni
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/176/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 24 lutego 2012 r.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
15. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
16. Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.
17. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady.