kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XVIII Sesja Rady Powiatu w Bochni

XVIII Sesja Rady Powiatu w Bochni

Dodano: 26.06.2016 11:30 XVIII Sesja Rady Powiatu w Bochni
PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W BOCHNI zawiadamia, że: w dniu 27 czerwca 2016 roku (tj. poniedziałek) o godz. 10.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni odbędzie się XVIII SESJA RADY POWIATU W BOCHNI, której tematami będzie:
 1. Otwarcie XVIII sesji Rady.
 2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2016 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2026.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Bocheńskiego za rok 2015.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu w 2015 roku.
 8. Informacja Zarządu Powiatu o realizacji w 2015 roku kierunków działania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej za 2015 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej w roku 2015.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej.
 12. Podjęcie uchwały sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/74/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  wraku karetki zniszczonej w wyniku  wypadku drogowego.
 14. Informacja dotycząca możliwości funkcjonowania Hospicjum na terenie Powiatu Bocheńskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/99/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior-WIGOR" w Bochni ul. Karolina 14D.
 16. Informacja  o stanie przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017.
 17. Informacja  o stanie  przygotowań do Światowych Dni Młodzieży.
 18. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 21. Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.
 22. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady.

kkh