kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XVII sesja Rady Powiatu w Bochni

XVII sesja Rady Powiatu w Bochni

Dodano: 27.03.2012 13:00  XVII sesja Rady Powiatu w Bochni
W dniu 30 marca 2012 r. o godz.10.00,odbędzie się XVII sesja Rady Powiatu w Bochni która odbędzie się w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 - I piętro.

PORZĄDEK OBRAD XVII SESJI RADY POWIATUW BOCHNI W DNIU 30 marca 2012 ROKU

1.    Otwarcie XVII sesji Rady.
2.    Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2012 rok.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6.    Sprawozdanie z realizacji w 2011 roku programu współpracy powiatu bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
7.    Informacja o działaniach:
-  Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni oraz informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno
– weterynaryjnego na obszarze Powiatu za 2011
-  Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bochni oraz informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu za 2011 rok.
8.    Sprawozdania Komisji stałych z realizacji planów pracy i planu kontroli za 2011 rok.
9.    Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w II półroczu 2011 r.
10.  Interpelacje i zapytania radnych.
11.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12.  Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
13.  Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.
14.  Zamknięcie obrad XVII sesji Rady.