kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XVII Sesja Rady Powiatu w Bochni

XVII Sesja Rady Powiatu w Bochni

Dodano: 23.05.2016 09:00 XVII Sesja Rady Powiatu w Bochni
24 maja 2016 roku (tj. wtorek) o godz: 13.00, w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 - I piętro. odbędzie się XVII sesji Rady Powiatu w Bochni.

Porządek Obrad

 

I część

1. Otwarcie XVII sesji Rady.

2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Bocheńskiego do projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna”, planowanego do realizacji przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 2.1.3 „E-usługi w edukacji” oraz zabezpieczenie wymaganego wkładu własnego w projekcie.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2026.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy i Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie, a także likwidacji: Szkoły Policealnej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie oraz Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy, zmiany siedziby szkół i utworzenia zespołu szkół Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie.

7. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10. Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.

 

II część

11.Święto Samorządu Terytorialnego: Prelekcja „Samorząd Terytorialny” dr. Leopold Zgoda.

12.Zamknięcie obrad XVII sesji Rady.

 

sk