kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XVI SESJA RADY POWIATU W BOCHNI

XVI SESJA RADY POWIATU W BOCHNI

Dodano: 23.02.2012 18:00 XVI SESJA RADY POWIATU W BOCHNI
Dnia 24 lutego 2012 roku (tj. piątek) o godz: 10.00, w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 - I piętro odbędzie się XVI Sesja Rady Powiatu. Porządek obrad:

1.Otwarcie XVI sesji Rady.
2.Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2012 rok.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6.Informacja o:
-stanie dróg powiatowych i inwestycjach zrealizowanych na nich w 2011 roku
-zamierzeniach Zarządu w zakresie inwestycji na drogach powiatowych w 2012 roku
-pracy Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni (w 2011 roku).
7.Informacja o działaniach Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bochni w 2011 roku.
8.Informacja o wykorzystaniu w 2011 roku nieruchomości zarządzanych przez powiat bocheński -stan techniczny, regulacje zobowiązań użytkowników.
9.Podjęcie uchwały w sprawie intencji postawienia w stan likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni.
10.Podjęcie uchwały w sprawie intencji postawienia w stan likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni.
11.Podjęcie uchwały w sprawie intencji postawienia w stan likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni.
12.Podjęcie uchwały w sprawie intencji przekształcenia 2 letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Specjalnym Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ks. Jana Twardowskiego w Bochni.
13.Podjęcie uchwały w sprawie intencji przekształcenia 2 letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy.
14.Podjęcie uchwały w sprawie intencji przekształcenia 2 letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni.
15.Podjęcie uchwały w sprawie intencji przekształcenia 2 letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni.
16.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Młodzieży w Bochni.
17.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych w Bochni.
18.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
19.Interpelacje i zapytania radnych.
20.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
21.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
22.Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.
23.Zamknięcie obrad XVI sesji Rady