kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XVI sesja Rady Powiatu w Bochni.

XVI sesja Rady Powiatu w Bochni.

Dodano: 26.04.2016 09:07 XVI sesja Rady Powiatu w Bochni.
Już w najbliższy czwartek tj. 28 kwietnia 2016 roku o godz. 9.00, odbędzie się XVI sesji Rady Powiatu w Bochni.

1. Otwarcie XVI sesji Rady
2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2016 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2026.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obligacji powiatowych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
7. Informacja o działaniach Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bochni w 2015 roku.
8. Informacja o wykorzystaniu w 2015 roku nieruchomości zarządzanych przez powiat bocheński.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dotyczącej najmu pomieszczeń znajdujących się na II piętrze budynku
Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni, stanowiącego własność Powiatu Bocheńskiego, będącego w trwałym zarządzie PUP Bochnia.
10.Informacja o działaniach Zarządu na rzecz pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych na realizację zadań powiatu.
11.Informacja o działaniach na rzecz promocji powiatu podejmowanych w 2015 roku.
12.Informacja o udziale powiatu w Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Związku Powiatów Polskich oraz o współpracy partnerskiej.
13.Informacja o realizacji zadań z zakresu kultury, ochrony zabytków, turystyki i sportu.
14.Informacja o realizacji w 2015 roku zadań ujętych w  Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2015-2020.
15.Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku programu współpracy powiatu bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
16.  Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok.
17.  Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
18.  Interpelacje i zapytania radnych.
19.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
20.  Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.
21.  Zamknięcie obrad XVI sesji Rady.

kkh