kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XV Sesja Rady Powiatu

XV Sesja Rady Powiatu

Dodano: 26.01.2012 10:00 XV Sesja Rady Powiatu
Dnia 27 stycznia 2012 roku (tj. piątek) o godz: 10.00, w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 - I piętro odbędzie się XV Sesja Rady Powiatu i. Porządek obrad znajduje się poniżej.

1. Otwarcie XV sesji Rady.
2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 2011 roku.
5. Ocena bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie powiatu bocheńskiego – informacje:
- Komendy Powiatowej Policji w Bochni
- Prokuratury Rejonowej w Bochni
- Sądu Rejonowego w Bochni
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni (stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego)
- Straży Granicznej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu pomieszczenia biurowego znajdującego się w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 31, stanowiącego własność Powiatu Bocheńskiego.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
10. Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.
11. Zamknięcie obrad XV sesji Rad

kkh