kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XLIV Sesja Rady Powiatu w Bochni

XLIV Sesja Rady Powiatu w Bochni

Dodano: 28.04.2010 08:00 XLIV Sesja Rady Powiatu w Bochni
W dniu 30. kwietnia 2010 roku o godzinie 10:00, w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni odbędzie się: XLIV Sesja Rady Powiatu w Bochni,której tematami będzie:1.    Otwarcie XLIV sesji Rady.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
4.    Zmiana uchwały budżetowej Powiatu Bocheńskiego na rok 2010 – podjęcie uchwały.
5.    Zajęcie stanowiska przez Radę Powiatu w zakresie środków pieniężnych za karty pojazdów -informacja Starosty Bocheńskiego.
6.    Informacja porównawcza  w zakresie środków wydatkowanych na inwestycje drogowe w latach 2002-2009.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu w roku 2009.
8.    Informacja o realizacji przez Zarząd Powiatu kierunków działania w roku 2009.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w rocznym planie kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bochni na 2010 rok.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Bocheńskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
11.    Interpelacje i zapytania radnych.
12.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
14.    Wnioski i oświadczenia Radnych.
15.    Zamknięcie obrad XLIV sesji Rady.