kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XLIII Sesja Rady Powiatu w Bochni

XLIII Sesja Rady Powiatu w Bochni

Dodano: 20.03.2010 08:00 XLIII Sesja Rady Powiatu w Bochni
26. marca 2010 roku (tj. piątek) o godz.10.00, odbędzie się XLIII Sesja Rady Powiatu w Bochni. Sesja odbędzie się w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 - I piętro.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie XLIII sesji Rady.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
4.    Zmiana uchwały budżetowej Powiatu Bocheńskiego na rok 2010 – podjęcie uchwały.
5.    Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu w roku 2009
6.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu z realizacji planu kontroli w II półroczu roku 2009.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu biurowego znajdującego się w      budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego, stanowiącego własność Powiatu Bocheńskiego.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób        Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w Powiecie Bocheńskim w roku 2010.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Bocheńskim na 2010 r.
10.    Podjęcie uchwały  w sprawie zaopiniowania projektu studium ochrony przeciwpowodziowej
11.    Sprawozdanie  Komisji Rewizyjnej  z czynności  wyjaśniających  w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty      Bocheńskiego.
12.    Podjęcie uchwały  w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Bocheńskiego.
13.    Interpelacje i zapytania radnych.
14.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
15.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
16.    Wnioski i oświadczenia Radnych.
17.    Zamknięcie obrad XLIII sesji Rady.