kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XLI sesji Rady Powiatu w Bochni

XLI sesji Rady Powiatu w Bochni

Dodano: 26.09.2014 12:00 XLI sesji Rady Powiatu w Bochni
29 września 2014 roku (tj. poniedziałek) o godz: 11.30, w świetlicy Domu Strażaka w Trzcianie, odbędzie się XLI sesja Rady Powiatu.

Porządek XLI sesji Rady Powiatu

1. Otwarcie XLI sesji Rady.

2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

4. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu bocheńskiego w I półroczu 2014 roku.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Strategii Rozwoju Powiatu Bocheńskiego na lata 2014-2020".

6. Informacja o pracy szkół w roku szkolnym 2013/14 w zakresie osiągniętych wyników (egzamin dojrzałości, egzaminy zawodowe, osiągnięte wyniki sportowe, olimpiady i konkursy).

7. Informacja o pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bochni za 2013 rok.

8. Informacja o realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska za 2013 rok.

9. Informacja Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie

o stanie środowiska na obszarze województwa małopolskiego w 2013 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia wraz z Gminą Lipnica Murowana, Gminą Łapanów, Gminą Nowy Wiśnicz oraz Gminą Trzciana do realizacji zadania pn. „Budowa oraz remont ciągu dróg powiatowych nr 2021 K Siedlec – Stradomka – Nieznanowice, nr 1444 K Uszew – Nowy Wiśnicz – Nieznanowice, nr 2083 K Sobolów – Ubrzeż, nr 2081 K Leszczyna – Wieruszyce, nr 2072 K Leszczyna – Nowe Rybie, nr 2074 K Żegocina – Kamionna, nr 2076 K Lipnica Murowana – Połom Duży, nr 2077 K Nowy Wiśnicz – Lipnica Murowana , nr 2078 K Kobyle – Lipnica Górna, nr 2080 K Kopaliny – Stary Wiśnicz na dł. 9.472 mb” i zabezpieczenia w budżecie Powiatu Bocheńskiego na 2015 r. środków na realizację ww. zadania.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

14. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

15. Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.

 

16. Zamknięcie obrad XLI sesji Rady