kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XIX Sesja Rady Powiatu w Bochni

XIX Sesja Rady Powiatu w Bochni

Dodano: 22.05.2012 10:00 XIX Sesja Rady Powiatu w Bochni
W dniu 25.maja o godzinie 10:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni odbędzie się XIX Sesja Rady Powiatu w Bochni. Porządek obrad znajduje sie poniżej.

PORZĄDEK OBRAD XIX SESJI RADY POWIATU:

1. Otwarcie XIX sesji Rady.
2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, wynajmowania, wydzierżawiania, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i zasad odpłatności za korzystanie z mieszkań chronionych działających w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni.
8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni.
9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni.
10. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni.
11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia 2 - letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia 2 - letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia 2 - letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia 2 - letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dotyczącej najmu budynku „Agronomówki”, zlokalizowanego na działce nr 239/1 w Łapanowie, stanowiącego własność Powiatu Bocheńskiego, będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie.
18. Podjęcie Rezolucji w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec dyskryminacji Telewizji Trwam przy przydzielaniu koncesji na cyfrowe nadawanie naziemne.
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
21. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
22. Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.
23. Zamknięcie obrad XIX sesji Rady.