kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XIX SESJA RADY POWIATU W BOCHNI

XIX SESJA RADY POWIATU W BOCHNI

Dodano: 06.09.2016 07:50 XIX SESJA RADY POWIATU W BOCHNI
W dniu dzisiejszym o godz. 14.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni odbędzie się XIX SESJA RADY POWIATU W BOCHNI, której tematami będzie:

 

Otwarcie XIX sesji Rady.
Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2016 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2026.
Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu bocheńskiego w I półroczu 2016 roku.
Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni o realizacji w 2015 roku „Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy”.
Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w I półroczu 2016 r.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2016 roku.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców/prawnych opiekunów za zakwaterowanie wychowanków w Bursie Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni, prowadzonej przez Powiat Bocheński oraz terminu i sposobu ich wnoszenia.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu wspierania edukacji i uzdolnień sportowych oraz artystycznych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i zespołów szkół ponadgimnazjalnych będących mieszkańcami powiatu bocheńskiego”.
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współfinansowania pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Jezusa Chrystusa w Brzesku.
Uchwała w sprawie przystąpienia wraz z Gminą Bochnia oraz Gminą Rzezawa do realizacji zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1443K w msc. Brzeźnica, 2087K w msc. Łazy” i zabezpieczenia w budżecie Powiatu Bocheńskiego na 2017 r. środków na realizację ww. zadania.
Uchwała w sprawie przystąpienia wraz z Gminą Bochnia, Gminą Trzciana oraz Gminą Nowy Wiśnicz do realizacji zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2081K w msc. Leszczyna, 2082K w msc. Leszczyna i Królówka, 2086K w msc. Nieszkowice Wielkie, Zawada i Pogwizdów” i zabezpieczenia w budżecie Powiatu Bocheńskiego na 2017 r. środków na realizację ww. zadania.
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
Interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.
Zamknięcie obrad XIX sesji Rady.

kkh