kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XIV sesja Rady Powiatu w Bochni

XIV sesja Rady Powiatu w Bochni

Dodano: 22.12.2011 00:00  XIV sesja Rady Powiatu w Bochni
W dniu 28. grudnia 2011 roku (tj. środa) o godz.10.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 - I piętro, odbędzie się XIV sesja Rady Powiatu w Bochni.

PORZĄDEK OBRAD XIV SESJI RADY POWIATU W BOCHNI W DNIU 28 grudnia 2011 ROKU:

1.    Otwarcie XIV sesji Rady.
2.    Przyjęcie wniosków  o zmianę porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2011 rok.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu bocheńskiego, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z końcem roku budżetowego 2011.
7.    Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na rok 2012.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bocheńskiego na lata 2012-2020.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bocheńskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ Szpital Powiatowy w Bochni za pierwsze półrocze danego roku.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Bochni na 2012 rok.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bochni na 2012 rok.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Bochni na 2012 rok.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Bochni na 2012 rok.
14.    Podjęcie uchwały sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Bochni na 2012 rok.
15.    Podjęcie uchwały sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Współpracy Międzynarodowej, Kultury i Promocji Rady Powiatu w Bochni na 2012 rok.
16.    Podjęcie uchwały sprawie zatwierdzenia kierunków działania Zarządu Powiatu w Bochni na 2012 rok.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu pomieszczenia biurowego nr 7 znajdującego się w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 31, stanowiącego własność Powiatu Bocheńskiego.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Polską Telefonią Cyfrową S.A. kolejnej umowy na najem części działki nr 256/21 o pow. 0,0200 ha wraz z konstrukcją nośną komina położonej w miejscowości Siedlec, gm. Bochnia, stanowiącej własność Powiatu Bocheńskiego.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bocheńskiego w 2012 roku.
20.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni.
21.    Podjęcie uchwały sprawie zmiany uchwały nr V/56/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w Powiecie Bocheńskim w roku 2011 zmienionej uchwałą nr XI/118/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 9 września 2011 roku.
22.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Bocheńskim na lata 2012-2015.
23.    Informacja o złożonych skargach i wnioskach dotyczących Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i jednostek organizacyjnych Powiatu Bocheńskiego (za rok 2010).
24.    Interpelacje i zapytania radnych.
25.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
26.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
27.    Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.
28.    Zamknięcie obrad XIV sesji Rady.