kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XII sesja Rady Powiatu w Bochni

XII sesja Rady Powiatu w Bochni

Dodano: 20.10.2011 09:00 XII sesja Rady Powiatu w Bochni
21. października br. o godzinie 10.00 w sali Domu Kultury w Grobli odbędzie się XII sesja Rady Powiatu.

Porządek obrad XII sesji Rady Powiatu:

1. Otwarcie XII sesji Rady.

2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2011 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

6. Informacja o pracy szkół w roku szkolnym 2010/11 w zakresie osiągniętych wyników

(egzamin dojrzałości, egzaminy zawodowe, osiągnięte wyniki sportowe, olimpiady i konkursy)

7. Informacja o pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bochni.

8. Informacja o realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska.

9. Informacja Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie

o stanie środowiska na obszarze województwa małopolskiego.

10. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych oraz członków

Zarządu Powiatu, Sekretarza, Skarbnika i kierowników powiatowych jednostek

organizacyjnych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z firmą MM-STALMET s.c.

kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 256/21 o pow.0,0750 ha położonej

w miejscowości Siedlec, gmina Bochnia, stanowiącej własność Powiatu Bocheńskiego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości

oznaczonej numerami 131/1 i nr 131/2 położonej w Cerekwi, gmina Bochnia, stanowiącej

własność Powiatu Bocheńskiego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia, udzielane przez

Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym,

Znacznym, z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi i z Autyzmem w Specjalnym Ośrodku

Szkolno-Wychowawczym w Bochni.

15. Objazd przez Radnych Powiatowych dróg powiatowych na terenie Gminy Drwinia.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szpitala Powiatowego im. bł. Marty Wieckiej

w Bochni poprzez likwidację Poradni Specjalistycznych: „Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc dla

dzieci” oraz „Poradni Chirurgii Onkologicznej” działających w strukturze organizacyjnej

Szpitala.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy

Szczurowa zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem 992 o powierzchni 0,20 ha

położonej w miejscowości Uście Solne, gmina Szczurowa, stanowiącej własność Powiatu

Bocheńskiego.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowej Komendzie Państwowej Straży

Pożarnej w Bochni w budowie obiektów Komendy Państwowej Straży Pożarnej.

19. Interpelacje i zapytania radnych.

20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

21. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

22. Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.

23. Zamknięcie obrad XII sesji Rady.