kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XI Sesja Rady Powiatu w Bochni

XI Sesja Rady Powiatu w Bochni

Dodano: 07.09.2011 07:00 XI Sesja Rady Powiatu w Bochni
W dniu 9. września 2011 roku (tj. piątek) o godz.9.00, w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 - I piętro odbędzie się XI Sesja Rady Powiatu w Bochni. Poniżej znajduje się porządek obrad.

1.    Otwarcie XI sesji Rady.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2011 rok.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6.    Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku.
7.    Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w I półroczu 2011 r.
8.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu roku 2011.
9.    Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni o realizacji w roku 2010 „Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy”.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Nowy Wiśnicz realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu
11.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miasto Bochnia pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Drwinia pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Łapanów pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
15.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Rzezawa pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
16.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Żegocina pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
17.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
18.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bochni.
19.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Bocheńskiegoo.
20.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/92/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego w Bochni.
21.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/90/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dąbrowicy.
22.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/56/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w Powiecie Bocheńskim w roku 2011.
23.  Interpelacje i zapytania radnych.
24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
25. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
26. Wnioski i oświadczenia Radnych.
27. Zamknięcie obrad XI sesji Rady.