kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » X sesja rady powiatu w Bochni

X sesja rady powiatu w Bochni

Dodano: 14.06.2011 08:00 X sesja rady powiatu w Bochni
W dniu 17. czerwca 2011 roku o godzinie 10.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni odbędzie się X SESJA RADY POWIATU W BOCHNI, której tematami będzie:

1. Otwarcie X sesji Rady.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Bocheńskiego za rok 2010.
5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Bocheńskiego za rok 2010.
6. Informacja o realizacji w roku 2010 przez Zarząd Powiatu kierunków działania.
7. Informacja Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki o stanie przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego 2011/12.
8. Informacja o działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bochni.
9. Informacja o realizacji zadań z zakresu kultury, ochrony zabytków, turystyki i sportu.
10. Informacja o działaniach Zarządu na rzecz pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych na realizację zadań Powiatu.
11. Informacja o działaniach na rzecz promocji Powiatu podejmowanych w roku 2010.
12. Informacja o udziale Powiatu w Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Związku Powiatów Polskich oraz o współpracy partnerskiej.
13. Informacja o realizacji w roku 2010 zadań ujętych w uchwalonych przez Radę Powiatu strategiach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dąbrowicy,
15. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dąbrowicy w struktury organizacyjne Zespołu Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Bocheńskiego, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Powiatu Bocheńskiego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem 5206/2 położonej w Bochni przy ul. Konstytucji 3 Maja, stanowiącej własność Powiatu Bocheńskiego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem 47/6 położonej w Chrostowej, gmina Łapanów, stanowiącej własność Powiatu Bocheńskiego.
20. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Mikluszowice, gmina Drwinia, stanowiącej własność 
Powiatu Bocheńskiego na rzecz Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Mikluszowicach.
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych wśród młodzieży z grup największego ryzyka
z rodzin najuboższych zamieszkałych w Gminach popowodziowych na terenie Powiatu Bocheńskiego"
23. Interpelacje i zapytania radnych.
24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
25. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
26. Wnioski i oświadczenia Radnych.
27. Zamknięcie obrad X sesji Rady.