kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » X Sesja Rady Powiatu w Bochni

X Sesja Rady Powiatu w Bochni

Dodano: 27.10.2015 10:00 X Sesja Rady Powiatu w Bochni
W dniu 29 października 2015 roku (tj. czwartek) o godz: 13.00, w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 - I piętro odbędzie się X Sesja Rady powiatu w Bochni.

1.    Otwarcie X sesji Rady.

2.    Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

4.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2015 rok.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2026.

7.    Informacja o pracy szkół w roku szkolnym 2014/15 w zakresie osiągniętych wyników (egzamin dojrzałości, egzaminy zawodowe, osiągnięte wyniki sportowe, olimpiady  i konkursy).

8.    Informacja o pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bochni za rok szkolny 2014/2015.

9.    Informacja o realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska za 2014 rok.

10.  Informacja Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie o stanie środowiska na obszarze województwa  małopolskiego w 2014 roku ze szczególnym uwzględnieniem powiatu bocheńskiego.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Bocheńskim.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu ,,Senior-WIGOR” w Bochni oraz nadania statutu Dziennemu Domowi „Senior-WIGOR” w Bochni.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Bochni ul. Karolina 14D.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Bocheńskiego.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bocheńskiego w 2016 roku

16.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/59/2003 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26. czerwca 2003 roku w sprawie honorowego wyróżnienia "Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego".

17.  Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych oraz członków Zarządu Powiatu, Sekretarza, Skarbnika i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

18.  Interpelacje i zapytania radnych.

19.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

20.  Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.

21.  Zamknięcie obrad X sesji Rady.

kkh