kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Wyniki konsultacji w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Wyniki konsultacji w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dodano: 27.11.2012 08:00 Wyniki konsultacji w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI W SPRAWIE WYNIKÓW PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH "PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU BOCHEŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2013 ROK”.

W dniach od 26 października do 9 listopada 2012 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu "Programu współpracy powiatu bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”.

Konsultacje społeczne przeprowadzane zostały w oparciu i zgodnie z „Zasadami i trybem przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Bocheńskiego” określonymi przez Radę Powiatu w Bochni uchwałą Nr XI/115/2011 z dnia 9 września 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Małop.z 2011 r. Nr 512 poz. 5048) oraz Uchwałą Nr 283/2012 Zarządu Powiatu z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy powiatu bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”.

Każdy mieszkaniec mógł zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia do przedstawionego projektu.
Konsultacje zostały przeprowadzone w formie konsultacji otwartych elektronicznych za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych (www.ekonsultacje.powiatbochenski.eu) gdzie uwag nie wniesiono oraz w formie otwartego spotkania z mieszkańcami w dniu 9 listopada 2012 roku, podczas którego pojawiły się następujące sugestie:
1.Zabezpieczenia środków finansowych jako wkład własny wnioskodawcy przy składaniu wniosków o dotacje unijne a dotąd przeznaczonych na realizację programu współpracy.
2.Wynajęcie organizacjom wolnego budynku lub lokalu należącego do Powiatu w celu stworzenia centrum organizacji.
3.Zwiększenie nacisku na projekty związane z profilaktyka zdrowia.
4.Zwrócenie uwagi samorządu na aktywizację seniorów i integrację międzypokoleniową.

Informacje o konsultacjach społecznych zostały udostępnione na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Bochni, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego  w Bochni oraz na Stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bochni.

Dodatkowe informacje można było uzyskać w Biurze Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 31, pokój 112, tel. 0-14 615-37-00 wew. 860, w godzinach: 8:00 - 15.30.