kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Wyjazdowa sesja Rady Powiatu w Bochni

Wyjazdowa sesja Rady Powiatu w Bochni

Dodano: 23.10.2008 10:30 Wyjazdowa sesja Rady Powiatu w Bochni

W dniu 24 października 2008 roku (tj.piątek) o godz: 11.00 w sali Domu Strażaka w Tarnawie (Gmina Łapanów) odbędzie się XXV sesja Rady Powiatu w Bochni. W trakcie obrad zostaną poruszone następujące tematy:

1.Zmiany w uchwale budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2008 rok - podjęcie uchwały.

2.Informacja o pracy szkół w roku szkolnym 2007/08 w zakresie osiągniętych wyników (egzamin dojrzałości, egzaminy zawodowe, osiągnięte wyniki sportowe, olimpiady i konkursy).

3.Informacja o pracy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Bochni.

4.Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Powiatu Bocheńskiego z Powiatem Brzeskim, Powiatem Dąbrowskim, Powiatem Tarnowskim, Gminą Miasta Tarnowa, i Gminą Żegocina w sprawie organizacji i zasad finansowania turnusów dokształcania zawodowego pracowników młodocianych, uczeszczających do klas wielozawodowych w szkołach zawodowych.

5.Informacja o stanie rolnictwa i zasobów naturalnych powiatu bocheńskiego.

6.Informacja o realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska (w tym wykorzystania funduszu ochrony środowiska).

7.Informacja Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie o stanie środowiska na obszarze województwa małopolskiego i o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla Powiatu Bocheńskiego.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/137/2007 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27. grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w Powiecie Bocheńskim w roku 2008.

9.Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych oraz członków Zarządu Powiatu, Sekretarza, Skarbnika i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.