kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Wybrano Zarząd Bocheńskiego Klubu Sportowego

Wybrano Zarząd Bocheńskiego Klubu Sportowego

Dodano: 15.02.2012 13:00 Wybrano Zarząd Bocheńskiego Klubu Sportowego
Po dwutygodniowej przerwie na wznowionych obradach walnego posiedzenia Bocheńskiego Klubu Sportowego wybrano nowy jego władze.

Spotkanie rozpoczął prowadzący obrady Kazimierz Barnaś, który przedstawił procedury związane z wyborem nowych władz w Klubie oraz zaproponował powołanie Rady Patronackiej, w skład której mieliby wejść  m.in. ludzie od lat związani ze stowarzyszeniem. Następnie dokonano wyboru komisji skrutacyjnej zgodnie ze Statutem Klubu, który mówi o wyborze zarządu w sposób tajny.

Podczas konstytuowania się komisji swoje przemówienie wygłosił delegat Małopolskiego Związku Piłki Nożnej Wiesław Biernat, przedstawiając zebranym sprawozdanie z rozmów z Burmistrzem Miasta Bochnia jak również zamierzenia dotyczące przyszłości Klubu.

Kolejno nastąpił proces zgłaszania kandydatów do zarządu Klubu. Potencjalni kandydaci wyrazili zgodę i rozpoczęła się procedura wyboru nowych władz w Stowarzyszeniu BKS.

Jednogłośnie członkami zarządu zostali: Marcin Krokosz, Marcin Imiołek oraz Marek Pączek.

Wybrano również członków komisji rewizyjnej, w skład w której weszli: Biernat Wiesław, Marcin Gawłowicz, Kazimierz Kępa.

Staroście Bocheńskiemu Jackowi Pająkowi w imieniu Stowarzyszenia podziękował Roman Kukla, który podkreślił jego zaangażowanie w doprowadzeniu do wyboru nowego zarządu Klubu. Podziękowania złożył również kuratorowi Jarosławowi Marzec, za wkład w dotychczasową prace na rzecz Stowarzyszenia.

Dzięki Staroście przystąpiliśmy do rozgrywek jesiennych. Składam Panu serdeczne podziękowania za trafne wskazanie osoby kuratora Jarosława Marzec i za zaangażowanie w ratowanie Klubu. Ważne jest, że kurator potrafił w nasze charaktery wejść, wysłuchać i zgodnie ze swoimi kompetencjami podejmować trafne decyzje – podkreślał Kazimierz Barnaś dwukrotny prezes bocheńskiego Klubu.

Nowo wybranym władzom pogratulował gospodarz powiatu.

Wyrażam radość z faktu, iż udało się dokonać wyboru nowego zarządu Klubu. Składam również podziękowania wszystkim za dotychczasową współpracę. To przede wszystkim ciężka praca kuratora Jarosława Marzec, członków Klubu doprowadziła do obecnej sytuacji. Ten Klub nie tylko ma wielką tradycję ale też wielką szansę na dalszy rozwój – mówi Jacek Pająk Starosta Bocheński.

Na koniec głos zabrał członek zarządu Marcin Krokosz, który podziękował wszystkim za dotychczasową pomoc na rzecz Klubu oraz za deklaracje dalszej współpracy i po krótce przedstawił zamierzenia nowo wybranego zarządu.