kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Wybrano sekretarza powiatu bocheńskiego

Wybrano sekretarza powiatu bocheńskiego

Dodano: 14.01.2015 09:00 Wybrano sekretarza powiatu bocheńskiego
W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko sekretarza powiatu bocheńskiego została wybrana Pani Anna Wojakiewicz.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Pani Anna Wojakiewicz wykazała się wiedzą teoretyczną i znajomością zagadnień wykonywanych na wskazanym stanowisku. Komisja Rekrutacyjna wskazała wyżej wymienioną osobę do objęcia stanowiska sekretarza biorąc pod uwagę predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań.

Pani Anna Wojakiewicz jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Administracja Publiczna, obecnie jest studentką studiów podyplomowych w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego na kierunku Prawo Pracy i Prawo Ubezpieczeń Społecznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Posiada 12 letni staż pracy w administracji.

Do zakresu czynności na stanowisku sekretarza należeć będzie m.in.

- czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywanych przez starostwo zadań,

- koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących strukturę i zasady działania starostwa i jego komórek,

- nadzorowanie toku przygotowywania projektów uchwał zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń zarządu,

- koordynowanie prac dotyczących przygotowywania pod obrady rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez zarząd,

- nadzór bezpośredni nad pracą m.in. wydziału organizacyjnego, wydziału obsługi zarządu i rady oraz zespołu ds. obsługi prawnej.

Do konkursu zgłosiło się 11 kandydatów, ostatecznie po spełnieniu wymogów formalnych do kolejnego etapu zaproszono 7 kandydatów.

sk