kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Wybory patrona w Bursie Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni

Wybory patrona w Bursie Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni

Dodano: 15.03.2010 13:00 Wybory patrona w Bursie Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni
We wrześniu 2011 roku Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni będzie obchodziła jubileusz dziesięciolecia swego istnienia. Jest to placówka, która została założona na bazie Internatu Liceum Pedagogicznego przemianowanego w latach 70 na internat Zespołu Szkół Budowlanych. Jest placówką “bezimienną”. Dlatego cennym akcentem zwieńczającym jubileusz powstania będzie nadanie imienia.

Poprzez wybór patrona bursa:
- uzyskuje swoistą indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych placówek,
- promuje osobę patrona, jego postawę życiową i dokonania,
- w naturalny sposób pozyskuje do współpracy instytucje i osoby związane z patronem,
- wchodzi do rodziny szkół i instytucji oświatowych o tym samym imieniu, co może prowadzić do nawiązania wzajemnych kontaktów (np. organizacji wycieczek, wakacyjnej wymiany dzieci i młodzieży),
- może oprzeć swoje działania wychowawcze na wartościach potwierdzonych życiem i działalnością patrona i ogólnie uznawanych przez społeczność,
- wzbogaca swoją obrzędowość związaną z patronem.
Wybór patrona to sprawa najwyższej wagi. Nie może on być przypadkowy, nieuzasadniony. Kampania musi być przeprowadzona w sposób przemyślany i kontrolowany. Przy wyborze społeczność placówki będzie kierować się rangą i rolą jaką odgrywa bursa w środowisku. Imię – patron powinno nawiązywać do historii lub współczesności Polski lub Bochni, jej regionu, osiągnięć, ważnych kart historii lub zamiarów na przyszłość. Może to być osoba, instytucja lub wydarzenie.Tylko aktywny udział i poważne podejście do sprawy wyboru patrona przez społeczność placówki gwarantuje dumę i satysfakcję.
W wyborach będzie brała udział społeczność lokalna, uczniowie mieszkający w placówce, ich rodzice oraz pracownicy bursy.
Społeczność lokalna i rodzice uczniów będą mogli uczestniczyć w wyborze patrona poprzez przedstawienie swoich propozycji.

Kandydatury będzie można zgłaszać do 31 maja 2010 r. na adres pocztowy: 32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 67 lub emailowy: patron.bursabochnia@vp.pl lub osobiście, do skrzynki znajdującej się w hollu budynku bursy.
0d 1 września do 10 października 2010 r. odbędą się prezentacje i demokratyczne wybory kandydata na patrona.
Po przeprowadzeniu głosowania i publicznym ogłoszeniu wyników wyborów złożony zostanie wniosek do Starostwa Powiatowego w Bochni celem nadania imienia placówce. Planowany termin uroczystości nadania imienia to październik 2011 roku.
Szczegółowe informacje można również uzyskać na stronie internetowej: bursa.bochnia.prv.pl