kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Współpraca powiatu z NGO`s

Współpraca powiatu z NGO`s

Dodano: 09.12.2008 08:05 Współpraca powiatu z NGO`s

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Bochni odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009. Kilkanaście zaproszonych organizacji będzie omawiało program, którego celem jest m.in. zintensyfikowanie współpracy sektora obywatelskiego z samorządem powiatowym, budowanie dialogu obywatelskiego, budowanie podstaw merytorycznych dla kształtowania strategii rozwoju powiatu oraz poprawa jakości życia mieszkańców dzięki realizacji programu przez organizację pożytku publicznego. Wysokość środków na realizację zadań zleconych organizacjom określi Rada Powiatu w uchwale budżetowej.

Powiat Bocheński prowadzi działalność w sferze zadań publicznych określonych w art 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 wymienionej ustawy, prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działalności powiatu działalność pożytku publicznego.