kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Wsparcie dla bezrobotnych

Wsparcie dla bezrobotnych

Dodano: 30.03.2010 14:00
Ponad 10 milionów złotych w 2010 roku pozyskał Powiat Bocheński na sfinansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizację zawodową bezrobotnych. Część środków pochodzi z Funduszu Pracy, ale PUP sięga również po środki unijne.

 

W chwili obecnej w ramach poprawy zdolności do zatrudnienia realizowany jest program „Wiatr w żagle”. W ramach środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych urząd realizuje także program „Junior” mający na celu aktywizację zawodową niepełnosprawnych absolwentów.
Dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy skierowany jest projekt „Iskierka” , natomiast w ramach pomocy w znalezieniu zatrudnienia osobom niepełnosprawnym realizowany jest program „Trener Pracy” .

Te formy wsparcia mają objąć i zaktywizować ponad półtora tysiąca osób bezrobotnych i poszukujących pracy. We wszystkich tych działaniach chodzi przede wszystkim o ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia oraz o ułatwienie integracji z rynkiem pracy,
a kwestia ta jest szczególnie ważna w przypadku osób niepełnosprawnych
– mówi starosta bocheński Jacek Pająk.

W ostatnim czasie Powiatowy Urząd Pracy złożył również wniosek do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie z rezerwy ministerialnej programu aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia. Projekt pn. „Młodość – Aktywność” przewidziany jest dla 191 osób. W ramach tego działania młodzi ludzie m.in.: zdobędą doświadczenie zawodowe np. podczas stażu, podejmą pracę w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, prac interwencyjnych oraz robót publicznych, uzupełnią i podniosą kwalifikacje na szkoleniach, dzięki otrzymanym środkom będą również mieli możliwość uruchomić działalność gospodarczą .