kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Wolne środki na uruchomienie własnej dzialalności gospodarczej

Wolne środki na uruchomienie własnej dzialalności gospodarczej

Dodano: 05.12.2008 11:00

Osoby bezrobotne zainteresowane uruchomieniem działalności  gospodarczej mogą jeszcze w 2008 r. otrzymać w Powiatowym Urzędzie pracy dotację w wysokości 13 tysięcy zlotych na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Środki te przyznawane są  w ramach  projektu „Wiatr w żagle”. Dofinansowanie mogą uzyskać osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni spełniające warunki art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy tj:
- bezrobotni do 25 roku życia
- bezrobotni długotrwale lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
- bezrobotni  powyżej 50 roku życia,
- bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
- bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
- bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, 
- bezrobotni niepełnosprawni oraz kobiety, nie spełniające warunków art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni, ul. Wojska Polskiego 3 w godzinach: poniedziałek 8.00 – 16.00, wt – pt 7.00 – 15.00 lub pod numerem tel. 014/611-10-51 do 53.
Niezbędne druki oraz informacje dostępne są także na stronie internetowej urzędu www.pup-bochnia.pl

Projekt „Wiatr w żagle”  realizowany jest w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.