kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Woda w Siedlcu przydatna do spożycia

Woda w Siedlcu przydatna do spożycia

Dodano: 02.03.2017 15:00 Woda w Siedlcu przydatna do spożycia
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje iż woda pochodząca z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Siedlcu jest przydatna do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje odbiorców wody z wodociągu  zbiorowego zaopatrzenia Siedlec, iż wyniki analiz próbki wody pobranej w dniach 27.02.2017r. i 28.02.2017 r. wykazały, że: woda pochodząca z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Siedlcu, oparta na wodzie wyprodukowanej przez Stację Uzdatniania Bochnia – Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bochni  jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie sprawozdania z badań nr LW/664/NS/2017, LZT/W/210/N/2017 – punkt poboru: Stacja Uzdatniania Siedlec, LW/665/NS/2017, LZT/W/209/N/2017 – punkt poboru: Zespół Szkół Gminnych Siedlec 143 oraz LW/663/NS/2017, LZT/W/211/N/2017 – punkt poboru: Przedszkole Moszczenica, z dnia 02.03. 2017r., stwierdził, że woda spełnia wymagania  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989). W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał decyzję o przydatności wody do spożycia. Próby wody badane były w  akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie (Akredytacja PCA AB 601). W chwili obecnej Stacja Uzdatniania Siedlec jest wyłączona z eksploatacji. Ludność miejscowości Siedlec, Chełm, Moszczenica oraz Gierczyce (poniżej kościoła) zasilana jest  w wodę produkowaną przez MPWiK w Bochni, tak jak pozostali mieszkańcy obsługiwani przez wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Siedlec.
sk