kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Władze Powiatu będą pracować w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Władze Powiatu będą pracować w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Dodano: 14.02.2019 10:00 Władze Powiatu będą pracować w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
Starosta Adam Korta, Wicestarosta Ryszard Drożdżak i Rafał Rudka Członek Zarządu Powiatu zostali delegowani przez Związek Powiatów Polskich do prac w Zespołach tematycznych działających przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Związek Powiatów Polskich deleguje przedstawicieli samorządów, których zadaniem będzie  aktywne uczestnictwo  w posiedzeniach plenarnych KWRiST broniąc interesów samorządów powiatowych. Starosta Adam Korta został delegowany do prac w Zespole Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska oraz Zespole ds. Administracji Publicznej I Bezpieczeństwa Obywateli. Wicestarosta Ryszard Drożdzak będzie zasiadał w Zespole Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa zaś Rafał Rudka w Zespole do spraw ustrojowych. 

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 6 maja 2005 roku o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej
Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. 2005 nr 90 poz. 759) oraz zgodnie z Regulaminem Prac Komisji.

KWRiST odbywa swoje posiedzenia z reguły raz w miesiącu, a podczas każdego opiniuje kilkadziesiąt aktów prawnych. Przede wszystkim jednak, praca Komisji odbywa się w zespołach tematycznych.

Działalność KWRiST to głównie wypracowywanie wspólnych stanowisk pomiędzy przedstawicielami rządu, a przedstawicielami gmin, miast, powiatów i województw, dotyczących zagadnień ustrojowych. Komisja ta
rozpatruje problemy związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, a także sprawy z tego obszaru znajdujące się w zakresie działania Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych, do których należy
Rzeczypospolita Polska.

sk