kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » W Powiecie funkcjonować będzie Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza

W Powiecie funkcjonować będzie Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza

Dodano: 17.09.2018 10:30 W Powiecie funkcjonować będzie Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza
Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza była dyskutowana podczas ostatnich obrad Rady Powiatu w Bochni. Uchwała została poparta jednogłośnie przez wszystkich zgromadzonych radnych, a obowiązywać będzie od nowej kadencji .

Z inicjatywą do Rady Powiatu wystąpić może grupa co najmniej 500 mieszkańców powiatu bocheńskiego posiadających czynne prawo wyborcze. Inicjatywa powinna dotyczyć spraw istotnych dla wspólnoty samorządowej, związanych z wykonywaniem zadań publicznych o charakterze ponadgminnym należących do właściwości Rady Powiatu.

Wszelkie sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnienie, promocja, a także organizacja zbierania podpisów należą do Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej. Komitet występuje pod nazwą uzupełnioną o tytuł projektu uchwały. Natomiast mieszkańcy powiatu głosują poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na wykazie osób udzielających poparcia projektowi uchwały. Projekt uchwały musi być wyłożony do wglądu w miejscu składania podpisów. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz podpisami składany jest do Przewodniczącego Rady Powiatu w Bochni. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu oraz właściwych Komisji Rady umieszczany jest w porządku obrad najbliższej sesji.

kh