kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » W czwartek XII Sesja Rady Powiatu

W czwartek XII Sesja Rady Powiatu

Dodano: 27.11.2019 09:00 W czwartek XII Sesja Rady Powiatu
Przewodnicząca Rady Powiatu w Bochni zawiadamia, że w dniu 28. listopada 2019 roku (tj. czwartek) o godz. 10:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 - I piętro odbędzie się XII Sesja Rady Powiatu.

Porządek obrad:
1.Otwarcie XII sesji Rady.
2.Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu zpoprzedniej sesji Rady Powiatu.
4.Podjęcie uchwały w sprawiezmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2019 rok.
5.Podjęcie uchwały w sprawiezmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2031.
6.Podjęcie uchwały w sprawieuchwalenia Programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjamipozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytkupublicznego na rok 2020.
7.Podjęcie uchwały w sprawieustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w SzkolnymSchronisku Młodzieżowym w Rozdzielu.
8.Podjęcie uchwały w sprawieustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie wychowanków w BursieSzkolnej im. Polski Niepodległej w Bochni, prowadzonej przez PowiatBocheński oraz terminu i sposobu ich wnoszenia.
9.Podjęcie uchwały w sprawieustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywaniena parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpieniaod usunięcia pojazdu obowiązujących w 2019 roku.
10.Podjęcie uchwały w sprawieustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie PowiatuBocheńskiego w 2020 roku.
11.Podjęcie uchwały w sprawiewyrażenia zgody na zawarcie z Agencją Restrukturyzacji i ModernizacjiRolnictwa kolejnej umowy na najem części budynku oznaczonego numerem9 położonego w Bochni, gmina Miasta Bochnia, stanowiącego własność Powiatu Bocheńskiego.
12.Sprawozdanie Starosty zwykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu pomiędzysesjami.
13.Oświadczenia i komunikaty.
14.Zamknięcie obrad XII sesji Rady.

 

mm