kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » W czwartek XI Sesja Rady Powiatu

W czwartek XI Sesja Rady Powiatu

Dodano: 30.10.2019 10:00 W czwartek XI Sesja Rady Powiatu
Przewodnicząca Rady Powiatu w Bochni zawiadamia, że w dniu 31. października 2019 roku (tj. czwartek) o godz. 10:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 - I piętro odbędzie się XI Sesja Rady Powiatu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XI sesji Rady.
2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2019 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2031.
6. Informacja o pracy szkół w roku szkolnym 2018/19 w zakresie osiągniętych wyników (egzamin dojrzałości, egzaminy zawodowe, osiągnięte wyniki sportowe, olimpiady i konkursy).
7. Informacja o pracy jednostek oświatowych: Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Bochni, Bursy Szkolnej w Bochni za rok szkolny 2018/2019 i Schroniska Młodzieżowego w Rozdzielu za 2018 rok.
8. Informacja o działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 10 lat części nieruchomości użytkowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie diagnostyki obrazowej rezonansem magnetycznym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania zadania priorytetowego z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.
12. Sprawozdania z działań podejmowanych w 2018 roku przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na terenie Powiatu Bocheńskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/66/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 965 z drogą powiatową nr 2006K w Proszówkach – opracowanie wielowariantowej koncepcji.”
14. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych oraz członków Zarządu Powiatu, Sekretarza, Skarbnika i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.
15. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
16. Oświadczenia i komunikaty.
17. Zamknięcie obrad XI sesji Rady.

 

sk