kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » VIII sesja Rady Powiatu w Bochni

VIII sesja Rady Powiatu w Bochni

Dodano: 25.06.2015 08:00 VIII sesja Rady Powiatu w Bochni
30 czerwca 2015 roku (tj. wtorek) o godz.10.00 odbędzie się VIII sesja Rady Powiatu w Bochni.

Porządek obrad:

1. Otwarcie VIII sesji Rady.

2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2015 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2026.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Bocheńskiego za rok 2014.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu w 2014 roku.

9. Informacja Zarząd Powiatu o realizacji w 2014 roku kierunków działania.

10. Informacja  o stanie przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016.

11. Sprawozdanie z realizacji projektu „Modernizacja  Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Bocheńskiego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną numerem 256/42 położonej w miejscowości Siedlec, gmina Bochnia, stanowiącej własność Powiatu Bocheńskiego.

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów ustawowych i lokalnych w I etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia i likwidacji Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia i likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia i likwidacji Publicznego Technikum Uzupełniającego dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie.

21. Interpelacje i zapytania radnych.

22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

23. Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.

24. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady.

 

sk