kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » V sesja Rady Powiatu w Bochni

V sesja Rady Powiatu w Bochni

Dodano: 24.03.2015 11:00 V sesja Rady Powiatu w Bochni
W przyszły wtorek tj. 31. marca 2015 r. o godzinie 12:00 odbędzie się V sesja Rady Powiatu w Bochni. Sesja odbędzie się w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 - I piętro.

 

 

 

 

1. Otwarcie V sesji Rady.

2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2015

rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2026.

6. Informacja o działaniach:

- Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni oraz informacja o stanie bezpieczeństwa

sanitarno– weterynaryjnego na obszarze Powiatu za 2014

- Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bochni oraz informacja o stanie

bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu za 2014 rok.

7. Informacja o działaniach Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bochni w 2014

roku.

8. Informacja o wykorzystaniu w 2014 roku nieruchomości zarządzanych przez powiat

bocheński.

9. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w II półroczu 2014 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w rocznym planie kontroli Komisji Rewizyjnej Rady

Powiatu w Bochni na 2015 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na zaniedbywanie obowiązków przez Pana Jarosława

Kycia Dyrektora SPZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Bocheńskiego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa

Powiatowego w Bochni.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości obejmującej działki

oznaczone numerami 67/4 i nr 67/5 położonej w miejscowości Chrostowa, gmina Łapanów,

stanowiącej własność Powiatu Bocheńskiego .

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Bocheńskiego do Stowarzyszenia Lokalna

Grupa Działania "Dolina Raby".

16. Interpelacje i zapytania radnych.

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

18. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

19. Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.

20. Zamknięcie obrad V sesji Rady.

kkh