kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Urząd Marszałkowski zbada powietrze

Urząd Marszałkowski zbada powietrze

Dodano: 21.02.2011 09:00 Urząd Marszałkowski zbada powietrze
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, iż Urząd Marszałkowski wykonuje prognozy skażeń zanieczyszczenia powietrza dla mieszkańców z dwudniowym wyprzedzeniem.

Na stronie www.malopolska.pl/powietrze zawarte są wszelkie informacje dotyczące zanieczyszczeń powietrza, ich wpływu na zdrowie mieszkańców, a także podstawowe komunikaty informujące mieszkańców o zagrożeniu.

Istnieje również możliwość zapisania się do newslettera i automatycznego otrzymywania komunikatów o przekroczeniach poziomów dopuszczalnych i alarmowych na wskazany adres e-mail.

Jednocześnie trwają prace nad zmianą ustawy Prawo Ochrony Środowiska w zakresie implementacji dyrektywy w sprawie jakości powietrza i czystego powietrza. Projekt przewiduje zwiększenie kompetencji służb zarządzania kryzysowego w działaniach służących poprawie jakości powietrza.

Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego jest dokumentem przygotowanym w celu określenia działań zmierzających do przywrócenia odpowiedniej jakości powietrza na terenie Małopolski.  Dokument składa się z części ogólnej, wspólnej dla wszystkich stref poddanych analizie oraz części szczegółowej, w której ujęte zostały zagadnienia związane z jakością powietrza w poszczególnych strefach, przyczyny takiego stanu oraz niezbędne zadania, których realizacja ma doprowadzić do poprawy jakości powietrza.

Celem Programu ochrony powietrza jest wskazanie na podstawie przedstawionych dowodów przyczyn powstawania przekroczeń substancji w powietrzu w danej strefie oraz wskazanie odpowiednio dobranych do danej strefy działań naprawczych eliminujących przyczyny zanieczyszczeń, a tym samym zmierzających do poprawy jakości powietrza, do osiągnięcia poziomów nie powodujących przekroczeń dopuszczalnych norm.

Program ochrony powietrza jest elementem polityki ekologicznej regionu, a działania w nim wskazane muszą być zintegrowane z istniejącymi planami, programami, strategiami, innymi słowy wpisywać się w realizację celów makroskalowych oraz celów regionalnych i lokalnych. Konieczne jest przy tym uwzględnienie uwarunkowań gospodarczych, ekonomicznych i społecznych. Przygotowanie i zrealizowanie Programu ochrony powietrza wymagane jest dla stref, w których stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych, powiększonych w stosownych przypadkach o margines tolerancji, choćby jednej substancji, spośród określonych w rozporządzeniu dnia 3 marca 2008 roku w sprawie poziomu niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 47, poz. 281).

Program obejmuje następujące strefy i zanieczyszczenia:

- Aglomeracja Krakowska – pył PM10, dwutlenek azotu, benzo(a)piren,

- strefa miasto Tarnów – pył PM10, benzo(a)piren,

- strefa miasto Nowy Sącz – pył PM10, benzo(a)piren,

- strefa chrzanowsko-olkuska – pył PM10, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, benzo(a)piren,

- strefa krakowsko-wielicka – pył PM10, benzo(a)piren,

- strefa miechowsko-proszowicka – pył PM10, benzo(a)piren,

- strefa bocheńsko-brzeska – pył PM10, benzo(a)piren,

- strefa myślenicko-suska – pył PM10, benzo(a)piren,

- strefa nowotarsko-tatrzańska – pył PM10, benzo(a)piren.