kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Umowa z wykonawcą autostrady podpisana

Umowa z wykonawcą autostrady podpisana

Dodano: 24.09.2010 13:00
Umowa pomiędzy powiatem a wykonawcą autostrady w sprawie dojazdu pojazdów do budowy autostrady została już podpisana. Prace związane z budową autostrady trwają już od dłuższego czasu, jednakże przez cały czas chodziło o wynegocjowanie warunków, które zabezpieczałyby również interesy powiatu i takie warunki udało nam się wynegocjować – podkreśla starosta bocheński Jacek Pająk.


 

Zobowiązaliśmy również wykonawcę, aby wykonał remont cząstkowy nawierzchni drogi powiatowej od granicy powiatu bocheńskiego z powiatem wielickim do terenu GDDKiA od strony gminy Kłaj, a także aby położył nową nakładkę od terenu GDDKiA na odcinku o długości 832 metry – mówi wicestarosta Tomasz Całka. Wykonany zostanie również chodnik w Stanisławicach na drodze powiatowej o długości 660 m po stronie południowej od strony powiatu wielickiego do pasa GDDKiA zgodnie z dokumentacją projektową. Natomiast po stronie północnej od strony pasa GDDKiA w kierunku Cikowic powstanie chodnik o długości 1 km.

Dodatkowo w związku z udzieleniem zgody na korzystanie z drogi na Słomkę od skrzyżowania z ulicą Krzeczowską do początku odcinka robót kontraktowych wykonawca dostosuje na własny koszt tę drogę do transportu materiałów do budowy oraz będzie odpowiedzialny za bieżące utrzymanie stanu nawierzchni tej drogi, a po zakończeniu prac na własny koszt odtworzy ten odcinek poprzez uzupełnienie ubytków w podbudowie oraz nawierzchni.

Wszelkie ustalenia dotyczące autostrady zostały uzgodnione z przedstawicielami gmin: burmistrza Bochni Bogdana Kosturkiewicza, wójta gminy Bochnia Jerzego Lysego oraz wójta gminy Rzezawa Józefa Słoniny. Ponadto powiat jako zabezpieczenie otrzyma ksero polisy odpowiedzialności cywilnej w ramach, której usuwane zostaną jeśli tak zadecyduje ubezpieczyciel wszelkie uszkodzenia.

Wykaz dróg powiatowych które zostały udostępnione do transportu materiału na budowę autostrady A4:

  • odcinek drogi powiatowej Szarów-Kłaj- Proszówki od granicy powiatu do estakady

  • odcinek drogi powiatowej Szarów-Kłaj- Proszówki od estakady w Stanisławicach do skrzyżowania dróg gminnych w msc. Cikowice (Wygonisko)

  • ul. Brzeska od skrzyżowania z drogą krajową nr 4 do skrzyżowania z ul. Krzeczowską

  • ul. Krzeczowska; od skrzyżowania z ul. Brzeską do skrzyżowania z drogą powiatową nr1424K

  • Droga powiatowa nr 1424K; od skrzyżowania z ul. Krzeczowską do zakresu prac A4

  • Odcinek drogi powiatowej nr 2089 K Ostrów Królewski -Rzezawa; od skrzyżowania z drogą nr 2090 K do zakresu prac A4

  • Odcinek drogi powiatowej nr 1428K Bochnia-Niedzieliska; od skrzyżowania z drogą nr 2089K w miejscowości Rzezawa do skrzyżowania z drogą 1435 K w miejscowości Dąbrówka

  • Odcinek drogi powiatowej nr 1435 K Cerekiew -Brzesko; od skrzyżowania z drogą nr 1428 K w miejscowości Dabrówka do granicy powiatu, skrzyżowania z drogą nr 1442K w miejscowości Grądy

  • Odcinek drogi powiatowej nr 1442 K Grądy -Krzeczów; od zakresu prac A4 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1435 K w miejscowości Grądy.