kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Trzecie posiedzenie Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego

Trzecie posiedzenie Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego

Dodano: 12.07.2011 15:00 Trzecie posiedzenie Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego
W środę, 6 lipca 2011 r. w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbył się kolejny Konwent Starostów Województwa Małopolskiego. Na zaproszenie Przewodniczącego Konwentu w posiedzeniu udział wziął Pan Stanisław Kracik – Wojewoda Małopolski oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Rozmawiano o problemie zapewnienia bezpieczeństwa osobom doświadczającym przemocy domowej oraz możliwości czasowej izolacji sprawców przemocy oraz w przystosowanych do tego celu lokalach. Poruszono  kwestię związana z wysokością dotacji przekazywaną przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznej przyjętych do tych jednostek przed  1 stycznia 2004 r. oraz ewentualną jej podwyżką. Konwent omawiał również kompleksowe rozwiązania IT do realizacji standardów kontroli zarządczej w urzędzie, zapoznał się z prezentacją narzędzi do realizacji kontroli zarządczej w poszczególnych obszarach. Starostowie poruszyli również temat związany z działalnością urzędów pracy, w szczególności perspektywy rozwoju powiatowych rynków pracy oraz wpływ ograniczenia środków Funduszu Pracy w 2011 roku na funkcjonowanie powiatowego urzędu pracy, zapoznali się z informacją dotyczącą planowanej współpracy pomiędzy Wojewódzką Radą zatrudnienia a Powiatowymi Urzędami Pracy w ramach Forum Powiatowych Rad Zatrudnienia, podjęli także stanowisko w sprawie wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2011 roku. Konwent zajął również stanowisko w sprawie proponowanych zmian w zakresie ustawy z dn. 18 lipca 2011r. Prawo Wodne zawartych w rządowym projekcie uchwały o szczegółowych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, który wpłynął do Sejmu 11 maja 2011r. Na koniec posiedzenia omówiono problem przejazdu po drogach powiatowych samochodów przekraczających dopuszczalny tonaż.

 

sw