kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Trybunał nie wydał jeszcze wyroku w sprawie kaskadowego przekazywania dróg

Trybunał nie wydał jeszcze wyroku w sprawie kaskadowego przekazywania dróg

Dodano: 24.04.2015 09:00 Trybunał nie wydał jeszcze wyroku w sprawie kaskadowego przekazywania dróg
Trybunał Konstytucyjny na miesiąc zawiesił badanie zgodności przepisów nowelizacji ustawy o drogach publicznych. 22 kwietnia br. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie w trybie kontroli prewencyjnej rozpoczął badanie z wniosku Prezydenta RP zgodności z Konstytucją RP przepisów nowelizacji ustawy o drogach publicznych. Zmiana ta nie weszła w życie, ponieważ Prezydent jeszcze przed podpisaniem noweli skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego.

Na rozprawie stawili się przedstawiciele: Prezydenta RP, Prokuratora Generalnego i Sejmu. Ponadto do udziału w rozprawie zostali wezwani przedstawiciele: Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwa Finansów, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Związku Powiatów Polskich i Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Zabrakło natomiast przedstawicieli związków miast i gmin, którzy mimo wcześniejszej prośby Trybunału o zajęcie stanowiska w sprawie nie odpowiedzieli na nią.

W obecnym stanie prawnym gmina zostaje obdarowana starymi odcinkami dróg krajowych, w sytuacji kiedy powstają nowe drogi, zastępujące te stare. Natomiast sporna nowelizacja wprowadza zupełnie inne, nigdzie dotąd nie praktykowane rozwiązanie. Zgodnie z nią po wybudowaniu nowej drogi krajowej zastępowany odcinek będzie stawał się trasą wojewódzką. Przy czym sejmik województwa mógłby podjąć uchwałę o pozbawieniu jej tej kategorii. Taki odcinek byłby zaliczony wówczas do kategorii drogi powiatowej. Następnie rada powiatu miałaby prawo podjąć analogiczną uchwałę o pozbawieniu kategorii wskazanego odcinka takiego statusu i byłby on zaliczany do dróg gminnych. Taki sposób uznaniowego „przerzucania” władztwa nad drogą budzi wątpliwości Prezydenta. Nie podoba się także związkom powiatów i województw. Zarzuca mu się to, że narusza zasadę samodzielności jednostek samorządu terytorialnego.

Stanowisko powiatów w środowej rozprawie reprezentował Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński, a zarazem prezes Związku Powiatów Polskich.

Trybunał po kilku godzinach wnikliwych przesłuchań przerwał rozprawę. Jej kontynuacja nastąpi 26 maja.