kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Trwa III nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2010/2011

Trwa III nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2010/2011

Dodano: 07.09.2010 11:00
Informujemy, że w dniach od 6 września 2010 r. do 8 października 2010 r. w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie będą przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2010/2011 w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL "Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych"

Wzór Wniosku o przyznanie stypendium, Regulamin udzielania stypendiów, oraz wszelkie niezbędne informacje dotyczące III nabor wniosków można pobrać na stronie internetowej www.stypendia.mcp.malopolska.pl Wnioski o przyznanie stypendium można składać w wyznaczonym terminie w siedzibie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie (VII piętro, pokój 708 lub 709), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 (przy czym nie będą rozpatrywane wnioski, które wpłynęły do MCP po terminie naboru).
Stypendium dla jednego ucznia w ramach "Małopolskiego programu stypendialnego (..)" to łącznie 6000,00 zł (wypłacane przez okres 12 miesięcy w wysokości 500,00 zł miesięcznie).

W ramach "Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych" Opiekun Dydaktyczny ucznia, tj. nauczyciel/ pedagog/ doradca zawodowy zatrudniony w szkole, do której uczęszcza uczeń, otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1160,00 zł za pełnienie opieki nad jednym uczniem. Rolą Opiekuna jest pomoc w przygotowaniu Indywidualnego Planu Rozwoju, monitorowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia przez okres otrzymywania stypendium, a także składanie sprawozdań: półrocznego i rocznego z realizacji IPR