kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » „Trener Pracy” zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych

„Trener Pracy” zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych

Dodano: 02.03.2010 00:00 „Trener Pracy” zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych
Powiatowy Urząd Pracy w Bochni prowadzi projekt „Szansa Wyjścia” w ramach pilotażowego programu „Trener Pracy” zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych. Projekt realizowany jest od lutego 2008 do końca listopada 2010 roku. Podstawowym celem projektu jest przełamanie bierności osób niepełnosprawnych, tak aby mogły samodzielnie funkcjonować na rynku pracy.

Do udziału w projekcie zaproszone zostały osoby bezrobotne lub poszukujące pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni niezatrudnione. W tym programie będą uczestniczyć także osoby z Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Zadania projektu realizuje działająca w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni Agencja Pracy Osób Niepełnosprawnych (APON). Specjaliści zatrudnieni w APON (trenerzy pracy, doradca zawodowy i psycholog) podejmują działania w celu podniesienia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, poprawy ich samooceny i wiary we własne siły.

Trenerzy pracy - stosują metodę coachingu prowadzą bezrobotnego od okresu bezrobocia poprzez cały etap przygotowania go do podjęcia pracy. Są oni łącznikiem w kontaktach swoich klientów z potencjalnymi pracodawcami angażując się w poszukiwanie miejsc pracy dla osób, którym udzielą wsparcia a później również wspierać będą zaadaptowanie się w nowym środowisku pracy podopiecznego, tak długo, jak będzie to konieczne. Udzielane przez trenerów wsparcie dostosowane będzie indywidualnie do cech osobowości klientów, ich możliwości psychofizycznych oraz kwalifikacji zawodowych. Bardzo ważnym zadaniem trenerów pracy w celu wyrównania szans integracji zawodowej i społecznej tej grupy osób będzie podejmowanie działań w zmianie sposobu postrzegania przez pracodawców i pracowników osób niepełnosprawnych.

Doradca zawodowy - zidentyfikują indywidualne problemy i potrzeby zawodowe, poprzez indywidualne i grupowe poradnictwo będą mieli na celu pokonanie wewnętrznych barier u beneficjentów i umożliwienie funkcjonowania w środowisku społecznym bez zahamowań.

Psycholog – zdiagnozuje potrzeby i deficyty psychologiczne beneficjeta, zbuduje pozytywny wizerunek siebie i wiary we własne możliwości, oraz wesprze motywacje do podjęcia aktywności zawodowej a także pomoże w radzeniu sobie ze stresem i innymi trudnościami pojawiającymi się w toku pracy.

Od początku realizacji projektu udało się pozyskać 19 osób, które przystąpiły do projektu:  8 osób podjęło zatrudnienie, 2 osoby odbywają staż, 3 osoby oczekują na staż, 2 osoby odbyły szkolenie zawodowe a 4 osoby są przygotowywane do roli pracownika.

Zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni, przy ul. Wojska Polskiego 3 do Agencji Pracy Osób Niepełnosprawnych w poniedziałek od godz. 8 - 16 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7 do 15.