kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą

Szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą

Dodano: 02.01.2017 08:00 Szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zaprasza wszystkich zainteresowanych opieką zastępczą do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dla kandydatów na rodzinę zastępczą. Szkolenie rozpocznie się na przełomie lutego i marca 2017 r. i potrwa ok. 3 miesiące. Zajęcia będą odbywać się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Bochni (ul. Karolina 14D).

Kandydaci do sprawowania funkcji rodziny zastępczej powinni spełniać następujące warunki:
- dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
- nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
- wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek  w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
- nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
- stan zdrowia pozwala im na właściwą opiekę nad dzieckiem,
- przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
- mają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb,
- nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- w przypadku kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.
Zgłaszać mogą się zarówno osoby pozostające w związku małżeńskim jak i samotne.
Osoby spełniające powyższe wymagania zachęcamy do kontaktu z pracownikami Zespołu ds. pieczy zastępczej osobiście lub telefonicznie – ul. Windakiewicza 9/5 (pokój nr 6) w godzinach: poniedziałek od 8.00-13.00, wtorek-piątek – 7.30-13.00 (tel. 14 611-97-42).
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na szkoleniu o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Nabór chętnych trwa do 31 stycznia 2017 r.

kh