kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Szkoła muzyczna II stopnia

Szkoła muzyczna II stopnia

Dodano: 26.05.2011 10:00
W związku z z informacją dotyczącą powstania szkoły muzycznej II stopnia, poniżej przedstawiamy informację, będącą odpowiedzią na skierowaną do Starosty prośbę.

 

Po uważnym zapoznaniu się ze stanowiskiem zaprezentowanym przez Burmistrzów i Wójtów Powiatu Bocheńskiego dotyczącym możliwości utworzenia w budynku po Pogotowiu na ul. Konstytucji 3 Maja w Bochni uprzejmie informuję, że z radością przyjmuję Panów stanowisko do wiadomości.

Podzielam ocenę, że rozwój kompetencji kulturalnych i społecznych dla mieszkańców powiatu bocheńskiego powinien przyświecać naszym wspólnym działaniom. Powstanie na terenie powiatu bocheńskiego szkoły muzycznej II stopnia to przedsięwzięcie, które stwarza uzdolnionej młodzieży oraz dzieciom możliwość dalszego rozwijania swoich umiejętności i talentów.

Z zadowoleniem przyjmuję deklaracje samorządów gminnych dotyczące chęci wsparcia tego projektu.  Uprzejmie informuję, że dotychczasowe analizy przeprowadzone przez moje służby merytoryczne wykazują, że o ile prowadzenie szkół muzycznych I stopnia, w oparciu o obecny współczynnik naliczania subwencji, jest zadaniem ekonomicznie uzasadnionym dla samorządów je prowadzących (Gmina Żegocina, Trzciana, Łapanów), o tyle prowadzenie takiego zadania dla szkoły muzycznej II stopnia nie wykazuje możliwości uniknięcia konieczności dofinansowania realizacji w/w zadania.

W celu dalszego procedowania zwracam się zatem o:

1.   - przedstawienie deklaracji organów stanowiących gmin o zobowiązaniu do pokrycia kosztów realizacji zadania w wysokości adekwatnej do wykazanego ujemnego wyniku finansowego

2.  -  w przypadku ewentualnego udostępnienia przez samorząd powiatowy budynku po Pogotowiu na ul. Konstytucji 3 Maja – proszę o przekazanie podjętych już przez organy stanowiące uchwał w sprawie sfinansowania prac adaptacyjnych w w/w budynku (podjętych w trybie art. 18 ust. 2 pkt 11 oraz z art. 211, art. 212, art. 214 ustawy o finansach publicznych)

3.  -  przekazanie protokołu, ekspertyzy i kosztorysu wykonania robót adaptacyjnych w niniejszym budynku, powstałych w wyniku (cyt.) „[…] konsultacji z ekspertem”.

Mając nadzieję, że wspólnie jesteśmy w stanie podołać realizacji tego projektu poddaję równolegle pod rozwagę Szanownym Kolegom  możliwość funkcjonowania szkoły muzycznej II stopnia w innych cennych lokalizacjach (mając przeświadczenie, że będziemy w stanie rozmawiać o takiej ewentualności z Właścicielami już po podjęciu naszego Stanowska w tym zakresie):

·         budynek zlokalizowany Bochnia, ul. Galasa 4 (b. hotel FLORIAN)

·         budynek zlokalizowany Bochnia, ul. Regis 2 (obecnie Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Bochni – w likwidacji)

·         budynek zlokalizowany Nowy Wiśnicz, ul. Bocheńska 6 (Liceum Plastyczne w Nowym Wiśniczu, w części nieużytkowanej obecnie).

Ufając w stabilne poparcie Szanownych Panów dla tej jakże potrzebnej dla społeczności powiatu bocheńskiego inicjatywy,
pozostaję z wyrazami szacunku

Jacek Pająk
Starosta Bocheński