kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Stypendia starosty rozdane

Stypendia starosty rozdane

Dodano: 13.10.2010 13:00 Stypendia starosty rozdane
25 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bocheński odebrało z rąk starosty oraz wicestarosty stypendia za wybitne wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne, oraz za szczególne osiągnięcia sportowe.

Rozpoczynając uroczystość starosta bocheński Jacek Pająk wyraził radość, że po raz kolejny ma przyjemność wręczyć stypendia młodym, zdolnym mieszkańcom naszego powiatu.

Tegoroczni stypendyści:
Adrian Banaś, Kinga Borek, Krzysztof Chlebek, Justyna Dzięciołowska, Katarzyna Fitrzyk, Aleksandra Fortuna, Monika Francuz, Marzena Janus, Wiktoria Jawień, Andrzej Kotara, Justyna Kucia, Piotr Madej, Monika Michniak,  Jakub Motak, Magdalena Mrugacz, Adrian Ochel, Izabela Piwowarczyk, Patryk Poradzisz, Piotr Put, Adrian Stępień, Mirosław Szewczyk, Krzysztof Śmiałek, Sylwia Waśniowska, Ewelina Węgrzyn, Łukasz Wrona.

Kandydatów do stypendium zgodnie z obowiązującym regulaminem zgłaszają dyrektorzy szkół, stowarzyszenia kultury fizycznej,  związki i kluby sportowe oraz uczelnie wyższe. Stypendium może otrzymać uczeń, który uzyskał na koniec roku szkolnego średnią ocen co najmniej 4,80 z przedmiotów, wzorową ocenę z zachowania oraz był co najmniej laureatem finału wojewódzkiej olimpiady przedmiotowej. Za osiągnięcia artystyczne stypendium może otrzymać uczeń np. za osiągnięcia teatralne, muzyczne lub plastyczne, który uzyskał w semestrze poprzedzającym złożenie wniosku średnią ocen co najmniej 4,50, wzorową ocenę z zachowania i był: laureatem lub uczestnikiem finału międzynarodowego lub ogólnopolskiego konkursu artystycznego lub laureatem wojewódzkiego konkursu artystycznego.

Stypendium za osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń lub student po ukończeniu pierwszego roku nauki, który jest uczniem szkoły ponadgimnazjalnej, pomaturalnej, specjalnej, studentem szkoły wyższej, nie przekroczył 25 roku życia, posiada status amatora, jest zameldowany na stałe na terenie powiatu bocheńskiego, uzyskał w semestrze poprzedzającym złożenie wniosku średnią ocen co najmniej 3,50, spełnił stypendium tj.: brał udział w imprezach o randze mistrzowskiej organizowanych przez polskie związki sportowe, uzyskując I, II lub III miejsce co najmniej w finałach wojewódzkich, uzyskał I, II lub III miejsce w zawodach sportowych organizowanych w ramach Państwowego Systemu Sportu Młodzieżowego

W tym roku wysokość stypendium wynosi 140 złotych.

Wszystkim nagrodzonym składamy serdeczne gratulacje, życzymy dalszych sukcesów w osiąganiu zamierzonych celów oraz wyrażamy nadzieję, że swoją przyszłość będziecie realizować w naszej Ojczyźnie, ciesząc sukcesami rodziców, nauczycieli i przyjaciół!